01-04-2021

Nikon objavljuje novu organizacijsku strukturu za svoje europske poslovne jedinice fotografska oprema i medicinska oprema

Amsterdam, Nizozemska, 1. travnja 2021. – Nikon je danas objavio novu organizacijsku strukturu za svoje europske poslovne jedinice fotografska oprema i medicinska oprema. Cilj je povećati agilnost i konkurentnost na tržištu koje se ubrzano mijenja te podržati rast Nikonovog portfelja visoko kvalitetnih proizvoda i usluga u Europi. Promjena stupa na snagu 1. travnja 2021.

Tvrtka Nikon Holdings Europe BV, koja pruža korporativnu podršku tvrtkama grupe Nikon u Europi, spojit će se s tvrtkom Nikon Europe BV i tvrtkom Nikon Instruments Europe BV 1. travnja 2021. Nikon Holdings Europe BV nastavit će se kao dosadašnja tvrtka.

Osim toga, Nikon Holdings Europe BV će provesti prekogranična zakonska spajanja s tvrtkama Nikon GmbH, Nikon France S.A.S., Nikon CEE GmbH i Nikon Instruments S.p.A., pri čemu svaka od navedenih tvrtki nastavlja poslovati kao podružnica tvrtke Nikon Holdings Europe BV na dan 1. travnja 2021.*

Nakon spajanja, ime tvrtke Nikon Holdings Europe BV bit će Nikon Europe BV.

Navedene će promjene omogućiti Nikonu da ojača svoju organizaciju spajajući snagu veličine s lokalnom stručnošću – što će mu omogućiti operativnu izvrsnost ali i da ostane blizu svojih trgovačkih partnera i potrošača.

Ažurirani pregled kompanije

Ime tvrtke:Nikon Europe BV
Adresa:Tripolis 100, Burgerweeshuispad 101, 1076 ER, Amsterdam, Nizozemska
Kapital:  20.000 eura (pribl. 2.400.000 jena)
Direktor i predsjednik: Tetsuya Morimoto
Broj zaposlenih:  Približno 550
Glavne djelatnosti: Centralizirana opskrba, administracija i upravljanje sredstvima povezanih društava u Europi.
Uvoz, prodaja i servisiranje fotoaparata i mikroskopa
Dioničar: U stopostotnom vlasništvu Nikon Corporation

* Na sličan je način provedeno spajanje tvrtke Nikon U.K. Ltd. s tvrtkom Nikon Holdings Europe BV s učinkom od 1. prosinca 2020.