Nikon Imaging | Hrvatska | Europa

Akademija Nikon-NOOR

Ne čekamo samo da se pojavi nova generacija vizualnih pripovjedača i pogura stvari. Mi im aktivno omogućujemo rad s mentorima u njihovim matičnim zemljama. Od 2009. nekoliko je vodećih NOOR-ovih dokumentarnih fotografa postalo mentorima naše Akademije Nikon-NOOR, koji putuju našim europskim područjima kako bi podijelili svoje znanje s perspektivnim fotoreporterima. Obrazovali smo više od 1000 sudionika iz više od 70 zemalja u radionicama od Kazahstana do Istanbula, Švedske i Poljske.

NOOR-ovi mentori u Akademiju donose mnogo više od svojih fotografskih vještina. Pomažu sudionicima da nauče sekvencionirati slike, predstaviti svoje priče i razviti vlastiti jedinstveni glas u fotografiji. Dijele i najvažnija znanja iz područja fotografije, dajući upute u radu s fiksatorima kao i sigurnosne savjete, jer će mnogi polaznici master programa raditi u područjima sukoba.

A podrška tu ne završava. Zahvaljujući Akademiji Nikon-NOOR, sudionici sada imaju sve veću mrežu drugih mladih, kao i profesionalnih fotografa koji će im nastaviti pomagati u razvoju karijere.